Lịch thi tốt nghiệp

lich-thi-tot-nghiep-lai-xe-thang-8-2024

LỊCH THI TỐT NGHIỆP LÁI XE THÁNG 08/2024

Trung tâm GDNN Quốc tế Á Châu thông báo về kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp lái xe tháng 08/2024, cụ thể như sau: Dành cho các khóa B2K138 – B2K139, B11K84 – B11K85, CK58 – CK59 và các khóa cũ: Ngày thi : 09/08/2024

lich-thi-tot-nghiep-lai-xe-o-to-2024

LỊCH THI TỐT NGHIỆP LÁI XE THÁNG 07/2024

Trung tâm GDNN Quốc tế Á Châu thông báo về kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp lái xe tháng 07/2024, cụ thể như sau: Dành cho các khóa B11K80, B11K81 và khóa cũ Ngày thi : 06/07/2024 (Thứ Bảy) Thời gian: Sáng 07h30 –

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 05/2024

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 05/2024

Trung tâm GDNN Quốc tế Á Châu thông báo về kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp tháng 04/2024, cụ thể như sau: Dành cho khóa CK56, CK57 và các khóa cũ Ngày thi : 04/05/2024 (Thứ Bảy) Thời gian: Sáng 07h30 – 11h30, chiều

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 04/2024

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 04/2024

Trung tâm GDNN Quốc tế Á Châu thông báo về kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp tháng 04/2024, cụ thể như sau: Dành cho khóa B11K77, B2K126, B2K127, B2K128, B2K129 Ngày thi : 12/04/2024 (Thứ Sáu) Thời gian: Sáng 07h30 – 11h30, chiều 13h00

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 03/2024

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 03/2024

Trung tâm GDNN Quốc tế Á Châu thông báo về kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp tháng 03/2024, cụ thể như sau: Dành cho khóa B2K124, B2K125 và các khóa cũ Ngày thi : 02/03/2024 (thứ bảy) Thời gian: Sáng 07h30 – 11h30, chiều

Lịch thi tốt nghiệp tháng 01/2024 - Học lái xe Á Châu

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 01/2024

Trung tâm GDNN Quốc tế Á Châu thông báo về kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp tháng 01/2024, cụ thể như sau: Dành cho khóa CK52, CK53 và các khóa cũ Ngày thi : 13/01/2024 (thứ bảy) Thời gian: Sáng 07h30 – 11h30, chiều